Samen met de fysiotherapeut werkt u aan meer bewegingsvrijheid en een betere kwaliteit van leven. Hij gaat samen met u aan het werk om u zo snel en zo goed mogelijk resultaat te laten behalen. Bij het opstellen van een behandelplan kijkt hij samen met u naar uw wensen, uw lichamelijke situatie en uw mogelijkheden. Met zijn adviezen en oefeningen zorgt hij ervoor dat u weer beter kunt bewegen. De eigen verantwoordelijkheid van de patiënt voor zijn herstel is tevens een voorwaarde voor succes!


Wat doet de fysiotherapeut?

fysiotherapeut in de particuliere praktijk onderzoekt en behandelt op verwijzing van een huisarts of medisch specialist, dan wel mensen komen op eigen initiatief bij de fysiotherapie. In dat geval betreft het behandelingen met een geneeskundig doel. De deskundigheid van de fysiotherapeut kan ook gebruikt worden voor consultatie en voorlichting, waarbij een meer preventieve doelstelling nagestreefd wordt.


Intake/Lichamelijk onderzoek

Het eerste contact tussen cliënt en fysiotherapeut bestaat uit een intake gesprek en een lichamelijk onderzoek dat wordt gebruikt om het gezondheidsprobleem te verhelderen.


Behandelplan

Naar aanleiding van het onderzoek wordt een behandelplan gemaakt, waarvan de doelstelling met de patiënt besproken wordt. De behandeling kan bestaan uit massage, oefentherapie, of een combinatie daarvan. Eventueel kan de behandeling ondersteund worden met fysische therapie. In alle gevallen neemt actief bewegen een belangrijke plaats in bij de behandeling. Veelal wordt een oefenprogramma samengesteld om thuis zelfstandig te oefenen. Het zelfstandig trainen bepaalt in hoge mate het succes van de behandeling.


Behandelduur

Een behandeling duurt gemiddeld 25 tot 30 minuten. Alleen de eerste intake wordt 45 minuten voor ingepland.


Rapportage

Onderzoeks- en behandelgegevens worden geregistreerd. Na afloop van de behandeling wordt het behandelresultaat besproken en rapporteert de fysiotherapeut mondeling of schriftelijk aan de verwijzer.


Een verwijzing is tegenwoordig niet meer noodzakelijk!


Meer specialimes

Echografie Sportfysiotherapie